عضویت در بریکس نتیجه ماه‌ها اقدامات فشرده دیپلماتیک دولت سیزدهم بود


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل با تاکید بر اینکه عضویت در بریکس نتیجه ماه‌ها اقدامات فشرده دیپلماتیک دولت سیزدهم بود، گفت: با بهره‌گیری مناسب از این فرصت شاهد دستاوردها و آثار مثبت در آینده خواهیم بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210186/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85