عضویت در بریکس، دیپلماسی فعال دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ضمن قدردانی از دیپلماسی اقتصادی فعال دولت سیزدهم، اظهار داشت: عضویت ایران در پیمان بریکس گامی مهم در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها محسوب می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209126/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA