عضویت ایران در بریکس دومین موفقیت بعد از پیمان شانگهای است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر سابق ایران در کامبوج، فیلیپین و ویتنام گفت: عضویت ایران در مجموعه بریکس بعد از پیوستن به پیمان شانگهای، دومین موفقیت و توفیق جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209335/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA