عزیمت سفیر جدید ایران به سریلانکا


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – علیرضا دلخوش، سفیر جدید کشورمان در سریلانکا، در آستانه عزیمت به محل ماموریت با دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، دیدار و گفتگو کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228874/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7