عراق: گروه‌های مسلح در مرز ایران خلع سلاح شدند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کمیته عالی اجرای توافقنامه امنیتی میان عراق و ایران از تخلیه مقرهایی که توسط گروه‌های تروریستی در نزدیکی مرز با ایران اشغال شده بود، خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233056/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF