عبور نخستین گروه از زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین – حاج‌عمران

عبور نخستین گروه از زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین - حاج‌عمران

اولین گروه از زائران اربعین حسینی روز جمعه از مرز تمرچین – حاج‌عمران برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی و سفر به عراق عبور کردند.

به گزارش ایسنا بر اساس اعلام سرکنسولگری ایران در اربیل، اولین گروه از زائران اربعین حسینی (ع) روز جمعه ۱۴۰۲/۵/۲۷ برابر با اول ماه صفر سال ۱۴۴۵ از مرز، تمرچین – حاج‌عمران وارد موکب اربیل شدند و سپس از موکب اربیل به طرف موکب حسینیه بغداد عزیمت کردند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052717290/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86