طلوع هم‌افزایی ایران و بریکس


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- پانزدهمین اجلاس سران بریکس گه از روز سه شنبه آغاز شده با توجه به تغییرات قابل توجه در نظام بین الملل این نشست را خاص‌تر از دوره‌های قبل کرده است و به همین خاطر توجه بیشتر رسانه‌های جهان به این رویداد جلب شده و چشم سیاست مداران و دولت‌ها در جهان به ژوهانسبورگ دوخته شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208064/%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3