صنعت حلال، محور دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد با رئیس شورای مفتیان روسیه


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی ایران در سفر به روسیه با حضور در مسجد جامع مسکو با شیخ راویل عین الدین رئیس اداره دینی مسلمانان و رئیس شورای مفتیان روسیه درباره همکاری ها در عرصه صنعت حلال دیدار و گفت و گو کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215559/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C