صفحه منتسب به علی باقری در فضای مجازی جعلی است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزارت امور خارجه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صفحه ساختگی منتسب به معاون سیاسی وزارت امور خارجه در فضای مجازی متعلق به وی نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237554/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA