صبر حکیمانه‌ و اعتراضِ عزتمندانه/ چین باید جبران کند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- خویشتنداری و پرهیز دولت از موضع‌گیری عجولانه در قبال اقدام عجیب چین نمادی از حکمت در اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود و اعتراض و الزامِ به جبران خطا در نادیده‌ گرفتن‌ منافع ملی کشورمان مصداق عزت در این اصول که وقتی پای تمامیت ارضی در میان باشد، فرقی بین شریک‌ راهبردی و رقیب دیرینه نیست‌.منبع