صاحب‌نظر روس: صلابت و دیپلماسی را می‌توان از ایرانی‌ها یاد گرفت


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس شورای علمی کمیته ملی تحقیقات بریکس روسیه، عضویت جمهوری اسلامی ایران در بریکس را زمینه‌ساز دستیابی گروه اقتصادهای نوظهور جهان به نتایج و دستاوردهای بیشتر دانست و گفت:‌ صلابت و دیپلماسی را از ایرانی‌ها می‌توان یاد گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217584/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA