شورای حقوق بشر شاهد افزایش سیاسی کاری‌ها و تنش‌هاستشورای حقوق بشر شاهد افزایش سیاسی کاری‌ها و تنش‌هاست

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی آژانس خبری سیاست خارجی، سفیر و نماینده چین در نشست ویژه شورای حقوق بشر گفت: شورای حقوق بشر شاهد افزایش سیاسی کاری‌ها و تنش‌هاست که موجب نگرانی شدید است. گفتگو و همکاری باید مبنای کار شورای حقوق بشر باشد و بیطرفانه و مستقلانه و غیرجانبدرانه باید به مسائل حقوق بشری بپردازد.

وی افزود: نباید حقوق بشر و شورای حقوق بشر تبدیل به وسیله دخالت در مورد داخلی کشورها شود. چین از برگزاری این نشست ویژه حمایت نمی‌کند. ما توجه ها رو به تحمیل تحریم‌ها علیه ایران جلب می‌کنیم. این تحریم‌ها که آسیب‌های جدی به مردم ایران وارد می‌کنند، باید متوقف شوند. از ایران تشکر می‌کنیم که توجه کافی به مسائل داخلی خود دارد.

حمایت و ارتقای حقوق بشر صرفا از طریق گفتگو حاصل می‌شود

در ادامه، سفیر و نماینده پاکستان در نشست ویژه شورای حقوق بشر گفت: این شورا تاکنون ۳۵ نشست ویژه برگزار کرده است که جز چند موردی که در مورد اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل بوده، مابقی علیه کشورهای در حال توسعه بوده است که صرفا بر روی حقوق محدودی از مردم این کشورها (سیاسی و مدنی) توجه کرده است، ولی حقوق اقتصادی مردم مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: ما اغتشاشات در ایران را و اقدام تروریستی در شاهچراغ را محکوم می‌کنیم و اقدام مسوولانه ایران در روشنگری و ارائه گزارشات مختلف را مورد توجه قرار می‌دهیم. حمایت و ارتقای حقوق بشر صرفا از طریق گفتگو حاصل می‌شود.منبع