شبکه سی‌ان‌ان: به نظر می‌رسد گفتگوهای مورا و باقری به تحولات مثبت منجر شده است


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- شبکه خبری سی ان ان آمریکا به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد: به نظر می رسد گفتگوی دو روزه در دوحه بین انریکه مورا، دیپلمات اتحادیه اروپا و علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران، به تحولات مثبت در بسیاری از موضوعات منجر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148575/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA