سی ان ان: چهار زندانی دو تابعیتی در ایران از زندان اوین به هتلی منتقل شدند + فیلم


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- شبکه خبری سی ان ان آمریکا به نقل از مشاور حقوقی یکی از زندانیان دو تابعیتی در ایران اعلام کرد که چهار زندانی دو تابعیتی از زندان اوین به حبس خانگی در هتلی منتقل شده اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195330/%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AA%D9%84%DB%8C