سی‌ان‌ان: مذاکرات تبادل زندانی از هسته ای جداست/آزادی زندانیان چند هفته طول می‌کشد


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- شبکه خبری سی ان ان آمریکا به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که گفتگوها بر سر تبادل زندانیان دو تابعیتی میان تهران – واشنگتن و مذاکرات هسته ای برای رفع تحریمها علیه ایران از یکدیگر جدا هستند و روند تبادل زندانیان چند هفته طول خواهد کشید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195397/%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86