سیاست دولت سیزدهم ارتقای سطح همکاری‌ها با آمریکای لاتین است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل آمریکای لاتین با بیان اینکه ایران یکی از ارکان اصلی شکل‌گیری نظم نوین جهانی است، گفت: باید از سیاست دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور در افزایش و ارتقای سطح تعاملات و همکاری‌ها با کشورهای آمریکای لاتین حمایت کرد و موانع تحقق این مهم از سر راه برداشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137196/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA