سیاست «اول همسایگان» رئیسی همسو با دیدگاه پاکستان برای منطقه‌ای مرفه است


اسلام‌آباد – آژانس خبری سیاست خارجی – نخست وزیر پاکستان با تمجید از رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه همکاری‌های همه جانبه میان دو کشور، گفت: اسلام‌آباد سیاست «اول همسایگان» آیت‌الله رئیسی را همسو با دیدگاه خود برای منطقه‌ای امن، مرفه و به هم پیوسته می‌داند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188519/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C