سکوت آمریکا درباره پنجمین بازداشتی/ متیو میلر: درباره جزئیات اظهار نظر نمی‌کنم


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه دولت بایدن در تلاش برای آزادی آمریکایی ها بازداشت شده در ایران است، در واکنش به بازداشت پنجمین زندانی دو تابعیتی اعلام کرد که درباره جزئیات موضوع زندانیان آمریکایی اظهار نظر نمی‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192454/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA