سورنا ستاری عضو شورای راهبردی روابط خارجی شدسورنا ستاری عضو شورای راهبردی روابط خارجی شد

به گزارش گروه سیاسی آژانس خبری سیاست خارجی، سورنا ستاری با موافقت رهبر معظم انقلاب پس از عضویت در شورای راهبردی روابط خارجی، مسئولیت کمیسیون جدیدالتاسیس علم و فناوری شورای راهبردی روابط خارجی را بر عهده‌ خواهد داشت.

وی که از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف است، پیش از این مسئولیت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و ریاست بنیاد ملی نخبگان را بر عهده داشت.

شورای راهبردی روابط خارجی نهاد مشورتی رهبری با رویکردی راهبردی در حوزه روابط خارجی است که اکنون با افزوده شدن کمیسیون علم و فناوری، در قالب پنج کمیسیون و دبیرخانه فعالیت دارد.منبع