سهم اندک ایران از گردش مالی ۲۸۰۰ میلیارد دلاری صنعت حلال


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- نماینده سازمان ملی استاندارد در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به سهم اندک جمهوری اسلامی ایران در گردش مالی ۲۸۰۰ میلیارد دلاری صنعت حلال در جهان و برنامه‌ریزی برای افزایش تولیدات حلال کشورمان در بازارهای جهانی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194398/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B2%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84