سه‌شنبه عازم ریاض هستم/ تاکید عربستان بر گسترش مناسبات با تهران


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر جدید ایران در عربستان در آخرین مصاحبه پیش از سفر به ریاض برای آغاز ماموریت خود گفت: دو کشور می‌توانند با همکاری یکدیگر و با نگاه بلندی که به افق مناسبات و ظرفیت‌ها وجود دارد، بنیاد همکاری جمعی منهای حضور بیگانگان در منطقه را رقم بزنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219366/%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86