سنگ بنای پروژه اتصال راه آهن شلمچه – بصره گذاشته شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- دفتر نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد که سنگ بنای پروژه اتصال ریلی ایران و عراق امروز شنبه در گذرگاه مرزی شلمچه با حضور «محمد شیاع السودانی» و «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران گذاشته شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217984/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF