سنگدوینی: ایران در مبادله زندانیان انسانیت را به نمایش گذاشت

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رفتار جمهوری اسلامی ایران در برابر بی اخلاقی غربی ها برای بلوکه کردن پول های ایران و گروگان گیری ایرانیان بی گناه برخاسته از دین اسلام و نشانگر اخلاق‌مداری ما است.

رمضانعلی سنگدوینی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تبادل زندانیان و قدرت جمهوری اسلامی ایران در عرصه میدان و دیپلماسی برای احیای حقوق خود در برابر نظام سلطه، بیان کرد: این اقدام در وهله اول نشان دهنده قدرت و اخلاق مداری جمهوری اسلامی ایران است. تبادل زندانیان یا مباحثی از این جمله در دنیا وجود دارد اما از نظر بنده جمهوری اسلامی ایران امروز یک گام پایش را فراتر گذاشته است. جمهوری اسلامی ایران انسانیت را به نمایش گذاشت.

وی در ادامه اظهار کرد: ما شاهد هستیم که دارایی های جمهوری اسلامی ایران را در خارج بلوکه کردند، اما جمهوری اسلامی ایران با قدرت دیپلماسی و میدان پا در صحنه گذاشت. ما توانستیم در مسیر احیای حقوق ملت گام برداریم و آزادسازی این منابع قطعا به مسیر توسعه کشور کمک خواهد کرد.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این رفتار جمهوری اسلامی ایران در برابر بی اخلاقی غربی ها برای بلوکه کردن پول های ایران و گروگان گیری ایرانیان بی گناه برخاسته از دین اسلام است. جمهوری اسلامی همواره اخلاق‌مدار است. مگر این دارایی ها که توسط غربی ها بلوکه شده است برای دولت است؟ خیر؛ این دارایی ها برای مردم است. ایران با مردم آمریکا مشکلی ندارد اما این آمریکایی ها هستند که مردم ما را تحت فشار گذاشته اند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062817542/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA