سناتور پاکستانی: سفر امیرعبداللهیان به عربستان آغازگر فصل جدیدی میان تهران-ریاض است


اسلام‌آباد – آژانس خبری سیاست خارجی – سیاستمدار ارشد پاکستانی و عضو مجلس سنای این کشور از ایالت بلوچستان گفت که سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عربستان سعودی برای ارتقای صلح منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت و آغازگر فصل جدیدی در روابط تهران و ریاض است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203329/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C