سفیر جدید ایران راهی پکن شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- «محسن بختیار» سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در پکن در آستانه عزیمت به محل ماموریت، با وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از آخرین وضعیت حوزه ماموریت خود ارائه کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139669/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF