سفیر ایران در چین: همکاری‌های اقتصادی بین ایران با استان سین کیانگ افزایش می‌یابد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- «محسن بختیار» سفیرجمهوری اسلامی ایران در چین گفت: استان سین کیانگ مرکز اتصال چین به آسیای مرکزی، ایران و اروپا است و استان های ایران مایل افزایش همکاری اقتصادی با این منطقه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85199461/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86