سفیر ایران در پاکستان: کسب منافع مشترک زیر چتر شانگهای و بریکس انجام‌پذیر است


اسلام‌آباد – آژانس خبری سیاست خارجی – سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با تاکید بر افول نظام تک قطبی و تکاپوی قدرت‌های نوظهور اقتصادی در جهان، گفت: رقابت سالم و کسب منافع مشترک زیر چتر سازمان همکاری شانگهای و بریکس انجام پذیر است و در چنین وضعیتی تهران و اسلام‌آباد مصمم به هم افزایی و تعریف نقش خود در آینده هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208290/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3