سفیر ایران در عربستان:‌ منطقه خلیج فارس نیازمند گفت و گوی جدید است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در عربستان گفت: منطقه خلیج فارس نیازمند گفت‌وگوی جدیدی در چارچوب همکاری و امنیت مبتنی بر توسعه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85145795/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF