سفیر ایران: از خروج کامل نظامیان غیرقانونی خارجی از خاک سوریه حمایت می‌کنیم


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران از خواسته های مشروع دولت سوریه برای خروج کامل تمامی نیروهای نظامی غیرقانونی خارجی از خاک سوریه حمایت می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208446/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87