سفیرآفریقای جنوبی بر توسعه مراودات فرهنگی و اقتصادی با گیلان تاکید کردسفیرآفریقای جنوبی بر توسعه مراودات فرهنگی و اقتصادی با گیلان تاکید کرد
رشت – آژانس خبری سیاست خارجی – سفیر کشور آفریقای جنوبی بر توسعه مناسبات و مراودات فرهنگی و اقتصادی با استان گیلان تاکید کرد و گفت : خواهرخواندگی بین رشت و یکی از شهرهای آفریقای جنوبی می تواند به تقویت روابط در ابعاد مختلف بویژه اقتصادی و تجاری بینجامد.منبع