سفر یک هیئت سوری به ایران با هدف پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به دمشق


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- هیئت بلند پایه سیاسی و اقتصادی سوریه با هدف پیگیری مصوبات سفر آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به سوریه به تهران عازم می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184561/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1