سفر فرمانده نیروی دریایی ارتش به سن‌پترزبورگ روسیه


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شنبه برای شرکت در مراسم روز نیروی دریایی روسیه، وارد سن‌پترزبورگ در روسیه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183839/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87