سفر رئیسی به سوریه و بررسی ریشه‌های عصبانیت آمریکا


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- عصبانیت واشنگتن از حضور رئیس‌جمهور ایران در سوریه قابل فهم است، همانطور که آرامش و خوشحالی تهران قابل درک. هردو کشور در حال برداشت محصولی هستند که در یک دهه گذشته کاشته‌اند.  منبع