سفر رئیس‌جمهور به آمریکای لاتین قدرت‌نمایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر پیشین ایران در چین گفت: سفر آیت الله رئیسی به کشور آمریکای لاتین را می‌توان قدرت‌نمایی سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانست. این سفر می‌تواند به نوعی شکست سیاست به انزوا کشاندن ایران در عرصه بین‌المللی و البته نشان دادن دیدگاه مثبت دولت‌ها و ملت‌های دیگر دنیا نسبت به ایران قلمداد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140093/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C