سفر امیرعبداللهیان به پاکستان گواه عزم متقابل برای تحکیم روابط برادرانه است


اسلام‌آباد – آژانس خبری سیاست خارجی – رئیس مجلس پاکستان با ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاری‌های دوجانبه با جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف، تاکید کرد: سفر امیرعبداللهیان به اسلام‌آباد گواه عزم دو کشور برای تحکیم روابط برادرانه و گسترش همکاری‌های متقابل است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188507/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7