سفر امیرعبداللهیان به عربستان؛ سفری پس از وقفه‌ای چند ساله در میانه کاهش تنش‌ها


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در تحلیلی در خصوص سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به عربستان سعودی نوشت. این  اولین سفر دیپلمات ارشد تهران به ریاض در چندین سال‌ گذشته و  پس از توافق دو کشور برای تنش زدایی با میانجیگری چین است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202142/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1