سفر امیرعبداللهیان به ایتالیا به دلیل برنامه مهمی در تهران، از دستور کار خارج شد



سفر امیرعبداللهیان به ایتالیا به دلیل برنامه مهمی در تهران، از دستور کار خارج شد
تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- یک منبع مطلع در وزارت خارجه گفت:با توجه به‌ برنامه پر اهمیت دیگری که در تهران در دستور کار قرار دارد، موضوع سفر با هدف شرکت در نشست مذکور از دستور کار خارج شد.



منبع