سفر اسلامی به تبریز برای رونمایی از سامانه جدید پرتودهی


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به‌منظور رونمایی از سامانه پرتودهی «خودحفاظ گامای دوجداره با ظرفیت ۱۰۰ تن در روز» وارد تبریز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85214146/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%DB%8C