سفارت ترکیه در تهران حادثه تروریستی شاهچراغ را محکوم کرد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی-سفارت ترکیه در تهران با انتشار پیامی به زبان‌های تُرکی و فارسی در شبکه‌های اجتماعی، حمله مسلحانه به حرم شاهچراغ را «بشدت محکوم» کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85199241/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF