سفارت ایران در دانمارک استمرار اهانت به قرآن کریم را محکوم کرد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سفارت جمهوری اسلامی ایران در کپنهاگ با صدور بیانیه‌ای، اقدام مستمر نفرت‌انگیز اهانت به قرآن کریم را در دانمارک به شدت محکوم کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85191327/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF