سطرهای نانوشته یک توافق


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- مسئله اصلی توافق آمریکا با ایران در شرایط کنونی صرفا دارایی‌های ارزی توقیف شده کشورمان و نحوه دسترسی و استفاده از این منابع نیست و این توافق باید در کانسپت مورد نظر راهبرد سیاست خارجی دولت بایدن فهم شود. در واقع توافق اخیر ایران و ایالات متحده فرامتنی دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200063/%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82