سرکنسول جدید ترکیه فعالیت خود را در مشهد آغاز کرد


مشهد-آژانس خبری سیاست خارجی- “سنان جم باش”، سرکنسول جدید جمهوری ترکیه در مشهد پس از دیدار با رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی فعالیت رسمی خود را در این شهر آغاز کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236714/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF