سردار سلامی: قلب سیاست خارجی ما دفاع دیپلماتیک از منافع حیاتی کشور است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلانی با بیان اینکه ماهیت اصلی دستگاه دیپلماسی کشور ما از جنس جهاد است، گفت: قلب سیاست خارجی ما در درجه اول دفاع دیپلماتیک از منافع حیاتی ماست و در درجه دوم یک تهاجم سیاسی به قلب سیاست خارجی دشمنان است.منبع