سخنگوی وزارت خارجه: جایزه حقوق بشر به زنان ایرانی توسط ۲ رژیم ناقض حقوق ملت ایران! 


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد دوشنبه در توئیتی از جایزه حقوق بشر به زنان ایرانی توسط دو رژیم ناقض حقوق ملت ایران! نوشت.منبع