سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: دیپلماسی در قبال ایران نمرده است


نیویورک- آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اذعان به رویکرد دوگانه دیپلماسی و فشار دولت بایدن به همراه شرکایش علیه جمهوری اسلامی ایران، در عین حال اظهار داشت که دیپلماسی در قبال ایران نمرده است.منبع