سخنگوی وزارت امور خارجه از ایرنا بازدید کرد


به گزارش خبرنگار سیاست خارجی آژانس خبری سیاست خارجی، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه امروز سه‌شنبه با علی نادری مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (آژانس خبری سیاست خارجی) دیدار و از بخش‌های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه از ایرنا بازدید کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه از ایرنا بازدید کرد

وی همچنین در نشستی با خبرنگاران حضور یافت.منبع

مطالب مرتبط