سخنگوی وزارت امورخارجه: رژیم آمریکا پدرخوانده داعش است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به اظهارات نامزد ریاست جمهوری سال آینده آمریکا گفت: سخنان رابرت اف کندی بار دیگر این حقیقت را تاکید کرد که رژیم آمریکا، پدرخوانده داعش است.منبع