سخنرانی رئیس‌جمهور تبیین نظم پساغربی در جهان بود


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین‌الملل در تبیین محورهای سخنان رئیس‌جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: آیت‌الله رئیسی در سخنرانی خود تلاش کرد این موضوع را مطرح کند که علیرغم تمام فشارهای غرب برای ریشه‌کنی بنیان تمدن اسلامی حتی با اقداماتی چون قرآن‌سوزی، ایران و جهان اسلام و کلیت شرق زمین، در حال طلوع و طلیعه و تبدیل به قدرت اول جهان است. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85233517/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF