سخنان صریح رئیسی درباره آشوب‌های ۱۴۰۱ در شورای روابط خارجی آمریکا


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- مدیرعامل آژانس خبری سیاست خارجی، نشست رئیس‌جمهور با شورای روابط خارجی آمریکا را یکی از جلسات ویژه آیت‌الله رئیسی در نیویورک توصیف کرد که در آن نکات صریح و شنیدنی درباره آشوب‌ها، مذاکرات، جنگ روسیه و محاکمه قاتلان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مطرح شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234526/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7