سامانه پرتودهی «خودحفاظ گاما» در بناب رونمایی شد


تبریز – آژانس خبری سیاست خارجی – همزمان با ششمین روز از هفته دولت، آیین رونمایی از سامانه پرتودهی «خودحفاظ گامای دوجداره با ظرفیت ۱۰۰ تن در روز » با حضور معاون رییس‌ جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در شهرستان بناب برگزار شد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85214373/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF